JORNADA PROFESSIONAL

WORKSHOPS+PITCHING+NETWORKING


Plantejada com a punt de trobada entre cineastes emergents de gènere de terror i fantàstic, i la indústria del cinema, el propòsit d’aquesta Jornada Professional és oferir a les noves autories un espai propici per a la creació de xarxa, l’intercanvi i millora de coneixements, i la maduració de projectes.

Es pot participar amb projecte propi o sense, i el seu programa es composa de dinàmiques de Networking, xerrades i Workshops pensats per als cineastes, on altres professionals comparteixen la seva experiència i coneixements, i un Pitching de Projectes a empreses del sector, prèviament seleccionats i acompanyats.

La Jornada Professional és un esdeveniment sense ànim de lucre fet possible any rere any, desde 2010, gràcies a la coŀlaboració entusiasta i altruista d’artistes, professionals, empreses i entitats de la indústria del cinema. El format actual, però, te l’origen a 2016, i s’està confirmant ràpidament com una proposta d’alt interès tan pels cineastes i empreses participants, com pel públic assistent.


Jornades Profesionals Terrormolins Jornades Profesionals Terrormolins


ESQUEMA DE LA JORNADA PROFESSIONAL


matí
inauguració i benvinguda
1ºACTIVITAT/WORKSHOP
descans breu
2ºACTIVITAT/WORKSHOP
descans per dinar
tarda
3ºACTIVITAT/WORKSHOP
descans
PITCHING DE PROJECTES
clausura
CÒCTEL FINALEDICIONS ANTERIORS

COĿLABORAN / HAN COĿLABORAT

Festival de cine de terror de Molins de Rei - Terrormolins - Molins Film Festival